سفارش تبلیغ
صبا ویژن

با خدا بودن....

وقتی تو را از همه بیشتر دوست می دارم !!

وقتی در نماز می ایستی انچنان غرق در خیالات و توهمات هستی که

انگار هزار خدا داری !

 در حالی که من چنان غرق تماشای تو ام و چنان به تو می نگرم که

 گویی تو تنها بنده ی منی !!!پایان عمر این وبلاگ